SABEV Yayınları

Ömür Böyle Geçti

Osman Nuri YILDIRIM

Osman Nuri Yıldırım Türkiye’de ilk açılan sosyal çalışma yükseköğretim kuruluşu olan Sosyal Hizmetler Akademisini bitirerek yurtdışına İsveç’e giden ilk mezundur. Orada uzun yıllar kalarak çeşitli mesleki uygulamalar yapmış, akademik ilerlemeler kaydetmiştir. Özgeçmişi kitabın arkasındadır. Uzun bir yaşam dilimini bu kalın kitaba sığdıran Yıldırım gerek İsveç öncesi gerek sonrası yaşamını da kitabına katmıştır. Kitap Harman Zamanı adıyla ilkkez 2006 yılında yayınlanmış, 2010’da ikinci baskısı yapılmış ve 2016 yılında yeni anılar da katılarak Ömür Böyle Geçti adıyla üçüncü baskısına ulaşmıştır. Bu e-kitap kitabın dördüncü baskısıdır.

Yıl: 2024
SABEV Yayınları: 74
Sosyal Çalışma Dizisi: 4
EKitap Dizisi: 4

Ederi
Ücretsiz

Cumhuriyet’in 100. Yılında Sosyal Hizmetler ve Sosyal Çalışma

İlhan TOMANBAY - Aziz ŞEKER (Editörler)

Bu kitap alanında tektir. Ortak çalışma ve dayanışmayla çıkarılmıştır. Bu kitabın ikincisi ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin 200. Yılında çıkarılabilir ve bunu da 200. Yılın sosyal çalışmacılarından beklemek hakkımızdır. Bu kitapla Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye’de sosyal hizmet alanının ve sosyal çalışma mesleğinin kilometre taşları, başlangıçları, anlayışları ve bugünkü durumu farklı görüş sahipleri yazarlar tarafından ele alınmış, böylece konuyla ilgili olarak geniş bir düşünce yelpazesi oluşturulmuş ve sunulmuştur. Hiçbir düşünce ayrımına kapıları kapatmadan genel çağrı yapılmış, çok kişiye telefonlar edilmiş ve yazı yollayan herkesin yazıları aynen yayınlanmıştır. Hemen söylemeliyiz ki değerlendirmeler yazarların kişisel görüşleridir. Türkiye sosyal hizmetlerinin ve sosyal çalışmasının böyle bir kapsamlı değerlendirmeye gereksinimi vardı ve vardır. Bu yazılar üzerinde makaleler yazma yoluyla yapılacak eleştiriler sadece alanın ve mesleğin değil, mesleğin tüm dış ve iç alanlarının da gelişmesinin yolunu açacaktır. Yapılan değerlendirmelerin yeni düşüncelere kapılar açması umut ve dileklerimizle…
Bu yolda bizi yalnız bırakmayan ve Türkiye’de 1967 yılında bir üniversite bünyesinde açılmış ilk “Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü”nün kurucu bölüm başkanı olan Prof. Dr. Emre Kongar Hocamız bölümün kuruluş tarihini anlattığı makalesiyle bizleri onurlandırmış, kitaba değer katmıştır. Kendisine ve toplamda 20 makaleye yaşam veren 24 yazarımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz.

Yıl: 2024
SABEV Yayınları: 73
Sosyal Çalışma Dizisi: 3
EKitap Dizisi: 3

Ederi
Ücretsiz

Afetlerde Sosyal Hizmetler ve Sosyal Çalışma – Çalıştay Raporu

İlhan TOMANBAY; İsmail NALBANTOĞLU (Hazırlayanlar)

Türkiye bir deprem ülkesidir. Türkiye bilimsel gerçeklerin ışığında zaman zaman büyük depremler yaşamaktadır, yaşayacaktır. Yapılaşma politikası sıkıntılı olan Türkiye’de fizik yapıların kolayca yıkılması sadece çok sayıda can yitimlerine değil sosyal yapıların da altüst olmasına yol açmaktadır. Burada sosyal çalışma mesleği kaçınılmaz bir işlev üstlenmektedir. Ancak Türkiye’de henüz sosyal çalışmanın depreme ve diğer afet durumlarında neleri nasıl yapması gerektiği konusunda uygulamaya dayalı bir yayın, kılavuz bulunmamaktadır. 1999 Marmara ve 2023 Kahramanmaraş depremleri bu gerçeği tüm yalınlığıyla gözler önüne sermiştir. Bu yerli üretim olan kitap Türkiye’de bu boşluğu doldurmak için yayınlanmıştır. Her sosyal çalışmacının dikkatle okuması gereken bir kitaptır. Bu nedenle de elektronik ve ücretsizdir.

Yıl: 2023
SABEV Yayınları: 72
Sosyal Çalışma Dizisi: 48
EKitap Dizisi: 2

Ederi
Ücretsiz

MEDYADA SOSYAL ÇALIŞMA – ABD-TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

Aylin YILDIRIM AYKURT

Araştırmacı Dr. Aylin Yıldırım Aykurt Türkiye’de ilkkez yapılmış bir araştırmayı gerçekleştirdi ve tarihe armağanladı. Çok uzun yıllar sonra Türkiye’de sosyal hizmet ve sosyal çalışmanın durumunu inceleyecek olanlar bu araştırmadan yararlanarak yapıtlarını ilginçleştirecekler. O tarihlerde bugünleri öğrenmek isteyenler bu araştırmadan çok sonuç çıkaracaklar.

Diyecekler ki o yıllarda ABD’de sosyal hizmetsel olaylardan çok sosyal çalışma mesleğiyle ilgili haberler yayınlanırken Türkiye’de sosyal çalışma mesleğinden çok sosyal hizmetlerle ilgili haberler yeralıyor. Türkiye’de gazete haberlerinde meslek yok, sansasyonel sosyal hizmet olayları var; ABD’de gazete haberlerinde acınası alan olayları yok, mesleğin görüşleri ve uygulamaları var. Yüzyıllar sürecek bu romanın sonunu söylemeyelim artık. Okuyunuz lütfen.

Yıl: 2021
SABEV Yayınları: 69
Araştırma Dizisi:8

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
50 TL

MÜDÜR BABA

Kahraman Eroğlu

Sürgün Günlükleri adlı ilk kitabıyla bürokraside geçen mesleksel yaşamını yeni kuşaklara örnek olarak sunan Kahraman Eroğlu bu kitabıyla da mesleksel, siyasal ve kısmen özel yaşamını deneyim arayan sosyal hizmet çalışanlarına sunmaktadır. Bu mesleksel serüven genç kuşaklar için paha biçilmez bir deneyim arenası olduğu gibi diğer meslektaşları da anılarını yazma konusunda yüreklendirmelidir. Bir meslek kendini yazarak ve kendini aşarak gelişir ancak.

Yıl: 2021
SABEV Yayınları: 68
Anı Dizisi: 3

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
30 TL

GAZİANTEP MONİTÖRÜ 2020 - UYUM

Araştırma Takımı: Mehmet Nuri GÜLTEKİN, Mesut YÜCEBAŞ, Muhsin SOYUDOĞAN, Reyhan ATASÜ TOPÇUOĞLU, Mustafa DOĞANOĞLU, Şenay LEYLA KUZU, Sinan Tankut GÜLHAN, Atik ASLAN, Nur İNCETAHTACI, Ayşen UTANIR, Çağrı ASLAN, Murat KAYA, Harun Cengiz KARAYAKUPOĞLU, Ümran AÇIKGÖZ, İbrahim ÖZHAZAR

Gaziantep Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi öğretim elemanları tarafından yürütülmüş, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerle ilgili 2021 yılında yapılmış kapsamlı bir toplumbilimsel araştırma. Kitaplar Gaziantep Üniversitesi, Care International in Turkey ve International Organization for Migration (IOM)’in maddi katkılarıyla yayınlanmıştır. Suriyeli göçmenler gerçeğini bilimsel olarak yansıtan bir çalışma. Kitaplar kendi içlerinde Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayınlanmıştır. Üçlü takım halinde olan kitapların birincisi Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin durumlarını ortaya çıkarmaya odaklanmış ve önemli sonuçlara ulaşmıştır. İkinci ciltte Suriyeli göçmenlere karşı Gazianteplilerin düşünce ve tavırları ortaya çıkarılmış, üçüncüsünde de her iki topluluk arasındaki uyum sorunları incelenmiş ve uyum önerilerine ışık tutulmuştur.

Yıl: 2021
SABEV Yayınları: 67
Araştırma Dizisi: 7

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
55 TL

GAZİANTEP MONİTÖRÜ 2020 - GAZİANTEPLİLER

Araştırma Takımı: Mehmet Nuri GÜLTEKİN, Mesut YÜCEBAŞ, Muhsin SOYUDOĞAN, Reyhan ATASÜ TOPÇUOĞLU, Mustafa DOĞANOĞLU, Şenay LEYLA KUZU, Sinan Tankut GÜLHAN, Atik ASLAN, Nur İNCETAHTACI, Ayşen UTANIR, Çağrı ASLAN, Murat KAYA, Harun Cengiz KARAYAKUPOĞLU, Ümran AÇIKGÖZ, İbrahim ÖZHAZAR

Gaziantep Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi öğretim elemanları tarafından yürütülmüş, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerle ilgili 2021 yılında yapılmış kapsamlı bir toplumbilimsel araştırma. Kitaplar Gaziantep Üniversitesi, Care International in Turkey ve International Organization for Migration (IOM)’in maddi katkılarıyla yayınlanmıştır. Suriyeli göçmenler gerçeğini bilimsel olarak yansıtan bir çalışma. Kitaplar kendi içlerinde Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayınlanmıştır. Üçlü takım halinde olan kitapların birincisi Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin durumlarını ortaya çıkarmaya odaklanmış ve önemli sonuçlara ulaşmıştır. İkinci ciltte Suriyeli göçmenlere karşı Gazianteplilerin düşünce ve tavırları ortaya çıkarılmış, üçüncüsünde de her iki topluluk arasındaki uyum sorunları incelenmiş ve uyum önerilerine ışık tutulmuştur.

Yıl: 2021
SABEV Yayınları: 66
Araştırma Dizisi: 6

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
55 TL

GAZİANTEP MONİTÖRÜ 2020 - SURİYELİLER

Araştırma Takımı: Mehmet Nuri GÜLTEKİN, Mesut YÜCEBAŞ, Muhsin SOYUDOĞAN, Reyhan ATASÜ TOPÇUOĞLU, Mustafa DOĞANOĞLU, Şenay LEYLA KUZU, Sinan Tankut GÜLHAN, Atik ASLAN, Nur İNCETAHTACI, Ayşen UTANIR, Çağrı ASLAN, Murat KAYA, Harun Cengiz KARAYAKUPOĞLU, Ümran AÇIKGÖZ, İbrahim ÖZHAZAR

Gaziantep Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi öğretim elemanlarının oluşturduğu araştırma takımı tarafından yürütülmüş Türkiye’de yaşayan Suriyelilerle ilgili 2021 yılında yapılmış kapsamlı bir toplumbilimsel araştırma. Kitaplar Gaziantep Üniversitesi, Care International in Turkey ve International Organization for Migration (IOM)’in maddi katkılarıyla yayınlanmıştır. Suriyeli göçmenler gerçeğini bilimsel olarak yansıtan bir çalışma. Kitaplar kendi içlerinde Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayınlanmıştır. Üçlü takım halinde olan kitapların birincisi Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin durumlarını ortaya çıkarmaya odaklanmış ve önemli sonuçlara ulaşmıştır. İkinci ciltte Suriyeli göçmenlere karşı Gazianteplilerin düşünce ve tavırları ortaya çıkarılmış, üçüncüsünde de her iki topluluk arasındaki uyum sorunları incelenmiş ve uyum önerilerine ışık tutulmuştur.

Yıl: 2021
SABEV Yayınları: 65
Araştırma Dizisi: 5

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
55 TL

Sosyal Hizmette Çokkültürcülük – Ezidi Mülteci Gençlerin Sosyal Bütünleşme Süreci

Abdullah Işık

Bu kitap, Türkiye’de sosyal hizmet alanyazını başta olmak üzere henüz tartışılmaya başlanan ırkçılık, baskı ve ayrımcılık karşıtı uygulama gibi “çağdaş eleştirel yaklaşımlar”dan olan çokkültürcü sosyal hizmet yaklaşımına tarihsel süreçte çok boyutlu zorluklar yaşayan etnokültürel ve etnodinsel bir grup olarak Ezîdîler ve göç serüvenleri özelinde eğilmektedir. Yazar kitabında olayı her boyutuyla irdelemektedir.

Bu temelde, Türkiye’de “canalıcı” sorunlara yönelik sosyal hizmet için farklı paradigmalarda tartışmaların çoğalması umuduyla…

Yıl: 2020
SABEV Yayınları: 64
Araştırma Dizisi: 4

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
25 TL

Büyüsünü Kaybeden Dünya – Sosyal Çalışma İmgelemi –

Dr. phil. Aziz ŞEKER

Sosyoloji doktoru kimliğiyle Aziz Şeker Büyüsünü Kaybeden Dünya kitabında dünyayı sosyal okuma yapanlarda ufuk açacak bir toplumbilimsel bakışla ele alıyor. Sosyal çalışma imgeleminin dünyadaki yeri, dünyanın sosyal çalışma içindeki konumu oldukça zihin açıcı bir düzeyde irdelenmiş, incelenmiş. Mesleklerinde yenilikleri düşünebilme olanağı veriyor tüm sosyal mesleklere. Artık dünya eski büyüsünü kaybettiyse sosyal meslekler de bu yeni dünyaya uygun bir anlayış ve yapılanma içine girmemeliler midir? Bunu düşünmek için bile bu kitap kıvılcım yaratıyor. Aziz Şeker düşünce olgunluğunda bir basamak daha yukarı çıkmış bu kitabıyla.

Yıl: 2020
SABEV Yayınları: 63
Sosyal Çalışma Dizisi: 46

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
25 TL

SOSYAL HİZMET UZMANLARI VE SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA:
Sosyal Hizmet Uzmanlarının İyilik Halleri, İş Doyumları ve
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğine Bakışları

Dr. Öğretim Üyesi
Melek ZUBAROĞLU YANARDAĞ

Sosyal Hizmet Uzm. – Kamu Yön. Uzm.
Bülent KARAKUŞ

Araştırma Görevlisi
Mehmet Can AKTAN

“Türkiye’deki Sosyal Hizmet Uzmanları ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği özelinde Sosyal Hizmet Uzmanlarının İyilik Halleri, İş Doyumları ve SHUDER’e Bakışları” konusunu işleyen bu eser, sosyal hizmet mesleğinin neredeyse önemli tüm değişkenlerini kapsayan bir özet cümle olarak düşünülebilir. Eser, sosyal hizmet mesleğinin teorik, akademik ve sivil örgütlenme açısından ele alındığı ve alan deneyimi ile beslenerek tamamlanan bir özel çalışma olarak bize sunulmuştur.

Yıl: 2018
SABEV Yayınları: 62
Araştırma Dizisi: 3

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
20 TL

Çocuğa Yönelik İstismar (Tüm Yönleriyle)

Derya KURTAY

Çocuğa yönelik istismar ülkemizde son yıllarda toplumsal dikkati en çok çeken konulardan biri oldu. Bu durum toplumsal dönüşümle ilgili. Toplumdaki sosyal kastlar kalkıyor. Dengeler değişiyor. Kapalılıklar bilinir olmaya, bilinip konuşulmayanlar konuşulmaya başlanıyor. Toplum her boyutuyla çözülüyor. Bir süre sonra toplumsal dengeler sağlanacak. Ancak bu süreçte, olanlar çocuklara oluyor. Konuşulanlar bilimsele temellere otursun, istismar mıdır, değil midir, herkesçe bilinsin diye. Kurtay çocuk istismarını bilimsel boyutuyla, ama anlaşılır ve güncel bir dille ele alıyor. Güncel tartışmalar bir düzeye çıksın diye.

Yıl: 2018, Kasım
SABEV Yayınları: 61
Sosyal Çalışma Dizisi: 45

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
20 TL

Avrupa’dan Ülkemize Sığınan Yabancılar

Faruk GÜÇLÜ

Cumhuriyetin ilk yıllarında Avrupa’da 2. Dünya Savaşına yolaçan faşist rejimlerden kaçan ve kendilerine üretimli verimli olanaklar arayan bilimciler, sanatçılar ve kimi meslek sahipleri Atatürk’ün kapı açmasıyla Türkiye’ye geldiler ve genç Cumhuriyet Türkiye’sinde bilimin, sanatın ve çağdaş kütürün gelişmesine, Türkiye’nin yeniden yapılanmasına önemli katkılar verdiler. Bunların sayısı çoktur. Bu yabancıların, sığınmacıların Türkiye öyküleri kolaya okunabilsin diye çok özetlenerek anlatılmış ve kitap fotoğraflarla bezenmiştir. Bugünkü göçmen politikasına düşünsel katkı verebilecek bir yapıt.

Yıl: 2018
SABEV Yayınları: 60
Sosyal Tarih Dizisi: 3

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
20 TL

Karar Sürecini Yapılandırma Aracı Olarak SİR - Sosyal İnceleme Rapor Örnekleri

Taner ARTAN; Hıdır YILDIZ, Derya ÜNLÜ, Hülya Türk ÇATALOLUK

Türkiye sosyal çalışmacılarının (sosyal hizmet uzmanlarının) yıllardır önemsedikleri ve ancak gerçek yerine oturtamadıkları sosyal inceleme raporları (SİR) öyküsü ilkkez erli toplu kapsamlı bir kitapta ele alınıyor. Sadece öğrenciler için değil, sosyal inceleme yazan sosyal çalışmacılar için de kaynak kitap. Başucu kitabı. Yolgösterici bir kitap. Çeşitli uygulama alanlarından örneklerle… Artan ve arkadaşlarının büyük emeklerle ortaya çıkarttıkları bir kitap. Sosyal çalışma mesleğinin gerçek uygulamasında olguların, olgu tartışmalarının ve olgu yönetiminin kitabı. Sosyal inceleme raporu nasıl tasarımlanmalıdır, nasıl yazılır; bu kitap ilgililere anlatıyor. Hem de gerçek olaylara dayanarak. Sadece raporları yazanlara değil, raporların yazılmasına vesile ve konu olan adsız kahramanlara ve uygulamada kesintisiz emeği geçen uygulamacılara merhaba.

Yıl: 2017
SABEV Yayınları: 59
Sosyal Çalışma Dizisi: 44

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
60 TL / 55 TL

Yaşlılarla Sosyal Hizmet

Taner ARTAN

Yaşlılığı her boyutuyla ele alan en yeni bilgiler ve istatistiklerle yaılmış en son kitap. Özellikle yaşlılarla sosyal hizmet alanında çalışanlar için yolgösterici, rehber kitap.

Yıl: 2017
SABEV Yayınları: 58
Sosyal Çalışma Dizisi: 43

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
25 TL

Okul Sosyal Hizmeti - Yoksulluk Bağlamında Uygulama Modelleri

Dr. Emel YEŞİLKAYALI; Dr. Fulya Giray SÖZEN

Okul sosyal hizmetinin ABD’deki tarihsel gelişimi, sosyo-çevresel ve yasal gelişimi, mesleki gelişimi, bugün dünyadaki durumu, Türkiye’de okul sosyal hizmetinin yeri, tanımı ve kapsamı gibi konularda rahat okunur bir kitap.

Yıl: 2016
SABEV Yayınları: 57
Sosyal Çalışma Dizisi: 43

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
10 TL

Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Mesleki Tercih ve İstihdam Beklentileri - Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Tercihlerine İlişkin Tutumları ile İstihdam Beklentileri Arasındaki İlişki

Nuray GÖKÇEK KARACA; Erol KARACA

Mezun olduklarında sosyal hizmet alanlarında çalışacak olan sosyal hizmet öğrencilerinin mesleğe bakışları, algıları ve istihdam beklentileri üzerine gündelik konuşmalar dışında bir şey bilmiyoruz. Bu alandaki araştırma boşluğunu dolduran bilimsel yetkinlikte ilk kitap herhalde budur.

Sosyal hizmet öğrencileri karmaşık duygular içinde okumaya çalışıyorlar. Pek bilinmedik bir mesleği okumak, gelecekte iş bulup bulamama kaygısı ile daha bir zorlaşıyor onlar için. Bu öğrencilerin özellikleri, nitelikleri, tercihleri ve beklentileri birbirine karışıyor; kör bir yumak olup çıkıyor karşımıza.

Bu yumağı çözen bir anahtardır elinizdeki kitap. Bu bilimsel araştırma sadece öğretim sorumluları için aydınlatıcı değil, aynı zamanda bu zorlu öğretimi alan öğrencilerin kendilerini tanımaları için de bir kolaylaştırıcı olacaktır. Değerli bilimci ve araştırmacılar Karacalara emekleri için teşekkürler.

Yıl: 2015
SABEV Yayınları: 56
Araştırma Dizisi: 2

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
10 TL

Ansiklopedik Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Sözlüğü – Kavramlar, Terimler, Kurumlar

Aziz ŞEKER

Sosyal çalışmacı ve sosyal yardımcı/sosyal tekniker yetiştiren öğretim kurumları Trkiye’de son yıllarda hızla yayıldı. Öğrenciler meslek terminolojisini tanımak, kavramak istiyor. Sosyal çalışma terimleri zaman içine tartışılmaya ve hatalardan arınmaya başlıyor. Yanlışlıklar ayıklanıyor, günden güne doğru temellerine oturuyor. Bunu daha çok yeni açılan sosyal hizmet bölümleri ve öğrencileri yapıyor. Sürekli yanında bulundurulabilecek, cepte, çantada taşınabilecek birsözlüğe gereksinim vardı. Bu kitapla alana unutulmaz bir katkı yapıyor Aziz Şeker. Sosyal çalışma terimleri özüyle ceptedir artık.

Yıl: 2015
SABEV Yayınları: 55
Sözlük Dizisi: 2

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
10 TL

Ölümle Çalışmak - Cenaze Hizmetlerinde Çalışanların Sosyal İlişkileri

Ayşen ARSLAN; Betül DEMİR; Cansu ŞİMŞEK; Dilan CAN; Fatma AŞI; Gamze BAŞ

Cenaze hizmetlerinde çalışan farklı mesleklerden bir grup insanın bu zorlu görevleri arasında ev ve aile ilişkileri nasıldır, hiç düşündünüz mü? Hergün bir ölüyü taşımak, morga almak, yakınında beklemek, korumak, yıkamak, kefenlemek, bir yerden başka yere götürmek, duasını okumak, namazını kıldırmak, yüzleri acı içinde bir grup insana hergün nasıl bilirdiniz diye sormak, aynı yanıtı almak, bir ölünün mezarını kazmak, gömmek, hergün bir insan üzerine toprak atmak… Hergün bir ölüye bakmak, hergün bir ölü görmek… Ne kazandırır insana, ne alır ondan? Ailelerini nasıl etkiler?

Bu araştırmada, cenaze hizmetlerinde çalışan gassal, cenaze aracı şoförü, imam, mezar kazıcı, morg bekçisi ve aileleriyle yapılan söyleşilerden kurulu bir nitel araştırmanın sonuçlarını okuyacaksınız? Sessiz bir dünyanın çığlıkları mıdır kulaklarınıza gelen, tevekkül içine yapılan bir görev midir gördüğünüz?

Yıl: 2016
SABEV Yayınları: 54
Sosyal Çalışma Dizisi: 42

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
10 TL

Tarihten Günümüze Unutulan Meslekler

Dr. Faruk GÜÇLÜ

Tarihten günümüze unutulan meslekler kitabıyla sanatileşmenin getirdiği tarihsel dönüşümle zanaatın meslekleşmesine ışık tutuyor Faruk Güçlü. Daha çok zanaat olan birçok iş bugün aynıyla unutulurken sanatileşme ve daha sonra bilişimleşmeyle yeni boyut kazanan uğraşlar çağdaş meslek durumuna geliyor. Kitap bu ilginç sosyal tarihin renkli fotoğraflarla bezenmiş bir demetidir.

Yıl: 2016
SABEV Yayınları: 53
Sosyal Tarih Dizisi: 2

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
15 TL

Eroinden Bonzaiye Madde Bağımlılığı ve Sosyal Çalışma -El Kitabı

İlhan TOMANBAY

Türkiye’nin Doğu‘sunda ve Batı’sında yaşanan konuyla ilgili felaketler bu kitabın yazılmasına heyecan verdi. Bu kitap açı duyarak yazıldı ve bu kitaba bilindik bilgiler doldurulmadı. İlkkez olsun sosyal çalışma mesleğinin konuyla ilgili ypacakları gündeme getirildi. İlgililer tarafından henüz görülmüyor, görülecek. Ama bir yree görüldü. Istanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Lisans Tamamlama dersleri içine koyulan seçmeli bir ders için bu kitp talebe vesile oldu. Kitap genişletilerek AUZEF’ye yazıldı. Sosyal çalışmacılar ve sosyal hizmet alanında diğer çalışanlar ve çalışacak olanlar yararlansın diye.

Yıl: 2015
SABEV Yayınları: 52
Sosyal Çalışma Dizisi: 40

Ederi
ÜCRETSİZ

Sosyal Çalışmada Çağdaş Eleştirel Perspektifler

Emrah AKBAŞ

Sosyal çalışma mesleğine eleştirel bakan ve yeni boyutlar getiren ve öneren bir kitap. Bu çalışma çağdaş eleştirel perspektifleri ele alan bir ders kitabı gibi değil, sosyal çalışmacıları ve sosyal çalışma öğrencilerini farklı perspektifler konusunda tartışmaya davet eden bir çağrı olarak ele alınmalıdır. Bu çağrı sadece çağdaş eleştirel perspektifleri tartışmaya dair değil, aynı zamanda sosyal çalışmayı teorize etmeye dair bir çağrıdır.

Yıl: 2014 (2. Baskı)
SABEV Yayınları: 51
Sosyal Çalışma Dizisi: 39

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
20 TL

Homerostan Binboğalara Yaşar Kemal

Aziz ŞEKER

Bu kitap yazarlık serüvenini tarihin değerlendirmesine bırakmış bir köklü çınarın hiç yazılmamış öykülerinin günışığına çıkarılmasıdır. Edebiyat tutkunlarının bilgi ve duygu göllerini denize çevirecek bir yapıt…

Yıl: 2014
SABEV Yayınları: 50
Monografi Dizisi: 1

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
15 TL

Avrupa’da Sosyal Çalışma

Peter ERATH, Brian LITTLECHILD

Avrupa’daki sosyal çalışmaya dair bir kitap yazmak hem istendik hem de önemli olduğu halde aynı zamanda zorlu bir mücadeledir. Kitaptaki bütün bölümler bizlere halihazırdaki politikalar, kuramlar, araştırma sonuçları, yöntemler, mesleksel tartışmalar vb. birçok konuya dair geniş bir çeşitlilik sunmaktadırlar. Böylelikle karşımıza her bir okuyucunun kendi ülkesindeki eğilim ve tartışmaları diğer ülkelerinkiyle karşılaştıracak kapsamlı bir çalışma sunulmuş olmaktadır. Belki daha da önemlisi, bu kitapla okuyucuya, örneğin, sosyal hizmetlerin piyasalaştırılması, yönetimciliğe ilişkin yönelimler, risk yönetimi, sosyal çalışma mesleğinin ve sosyal olanın değersizleştirilmesi gibi Avrupa genelinde yaşanan “meta-gelişmeler”in farkına varma fırsatı sunulmaktadır.
Peter Erath, Brian Littlechild

Yıl: 2016
SABEV Yayınları: 49
Sosyal Çalışma Dizisi: 38

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
35 TL

Kırsal Alanda Yaşlılık – Adıyaman Samsat Örneği

Özge ÖZGÜR; Çiğdem SABBAĞ

Adıyaman’ın çok eski bir yerleşim yeri olan Samsat ilçesi köylerinde gerçekleştirilen bu araştırma, çok az bilgi sahibi olduğumuz “kırsal alan yaşlısını” anlamaya yönelik önemli bilgiler sunmuştur. Kırsal alandaki yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için politika, planlama ve hizmetlere yönelik öneriler de geliştirilmiştir.

Yıl: 2014
SABEV Yayınları: 48
Araştırma Dizisi: 1

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
20 TL

Çokkültürcü Sosyal Çalışma

Özge ÖZGÜR

Sosyal çalışma mesleğine kültür boyutundan ve çokkültürlülük boyutundan bakan alanında ilk kitap. Yurtdışında yapılmış bir araştırma. Sosyal çalışma mesleğinin çokkültürlülük içinde yaşadığı ikilemleri, eleştirel bir gözle dile getiren bir araştırma. Sosyal çalışmacılara yeni ve farklı boyutlar kazandıran bir kitap.

Yıl: 2014
SABEV Yayınları: 47
Sosyal Çalışma Dizisi: 37

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
20 TL

Günümüz Sosyolojisi Yazıları 1

Emre ÖZCAN

Günümüz Sosyolojisi Yazılarında Laclau ve Mouffe’un müzakereci demokrasi eleştirisi bağlamında ‘agonistik demokrasi’ modeline ve ‘antagonizma olarak siyasal’ kavrayışına, disipliner toplumdan denetim toplumuna uzanan bir yelpazede ‘gözetim pratikleri’ne, Benjamin ve Proust’un nesneler dünyası üzerinden kurguladıkları ‘ilerlemecilik eleştirisi’ne, Deleuze ve Baudrillard aracılğıyla ‘simülakr’ tartışmalarına, Arendt’in kamusal alan yaklaşımı temelinde depolitizasyon aracı olarak ‘siyasal iletişim’in konumuna, reel sosyalizm sonrası dillerden düşmeyen ‘sivil toplum’ olgusuna, Deleuze ve Guattari’nin arzu politikasından yola çıkarak ‘tüketim kapitalizmi’ne, Hobsbawm’ın ‘insan hakları emperyalizmi’ kavramsallaştırmasını aydınlatmak için başvurduğu Rancière’in ‘insani amaçlar için müdahale hakkı’na ve son olarak neoliberalizm odağında ‘kamusal alanda dinin yeniden canlanması’na derinlikli analizleriyle yer veriyor.

Yıl: 2013
SABEV Yayınları:
46
Toplumbilim Dizisi: 1

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
10 TL

Toplumu Düşünmek

Aziz ŞEKER

Dünya büyük bir risk altında. Sosyal adaletin kurumsallaşmadığı, şiddetin günlük yaşam içinde sıradanlaştığı, insanların ve toplumların ayrıştığı zengini az yoksulu çok bir dünyada yaşıyoruz.

İnsanlar mutsuz! İnsanlar tedirgin bir bekleyiş içindeler. Oysa Dünyayı güzelleştirmek insanın elinde, buna zorunlu da insanoğlu…

Aziz Şeker bu kitabında sosyal sorunların insanlara ve toplumlara yansımasını ele alırken: Çocuk gelinlerden nefret suçlarına, insan haklarından sosyal adalete, küreselleşmeden sosyal belediyeciliğe, kadına yönelik şiddetten engellilere ve sosyal çalışmaya kadar birçok konuya değinmekle birlikte insancıl bir toplum oluşturmanın yollarını tartışmaya okuyucu davet etmektedir.

Yıl: 2013
SABEV Yayınları: 45
Sosyal Çalışma Dizisi: 36

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
20 TL
(İnsanı Düşünmek ile birlikte 30,00 TL)

Evsizler –Sokakların Görünmeyen Yüzleri-

Ercüment ERBAY

Sokakta yaşayanlar, evi olmayan, damı olmayanlarla yapılan bir araştırma ve sonuçları. Bir dram araştırması. İnsanı çözüm düşündürmeye zorlayan…

Yıl: 2019 (Genişletilmiş ikinci basım)
SABEV Yayınları: 44
Sosyal Çalışma Dizisi: 35

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
20 TL

Avustralya Raporları

Ferit Berk

Uzak bir kıta ve devlet. Avustralya. Türkiye’de tanınırlığı çok düşük. Oysa orada da yurttaşlarımız var. Oralı oldular. Onlarla ne derece ilgilendik? Avustralya’daki sosyal güvenlik sistemi ve uygulamaları, Sosyal hizmet öğretimi nasıl? Ve Avustralya‘daki Türk etnik toplumu üzerine yapılmış bir araştırmanın yeraldığı bir kitap. Avustralya’da yaşayan Ferit Berk tarafından Avustralya tanıtımı.

Yıl: 2013
SABEV Yayınları: 43
Sosyal Çalışma Dizisi: 34

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
15 TL

Sosyal Hizmete Giriş

İsmet Galip YOLCUOĞLU

 

Yıl: 2013
SABEV Yayınları: 42
Sosyal Çalışma Dizisi: 33

STOKTA YOK

Sosyal Hizmet Yazıları

İbrahim CILGA; Oğuzhan ZENGİN; Özgür ALTINDAĞ

Türkiye’de Eşitsizlikler ve Potansiyel Sorunlar: Sosyal Hizmet İçin Bir Öneri, Sosyal Hizmet Bilgi Paylaşım Ağı, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet Mesleğinde Ahlaki Yargı Yeteneği Üzerine Bir Değerlendirme, Eleştirel Teorinin Sosyal Hizmet Disiplini ve Uygulamasına Etkisi, Adli Sosyal Hizmet ve Ülkemizde Adli Alanda Çalışan Sosyal Çalışmacıların Durumu, Sosyal Hizmet Açısından Katılımcısı Çocuk Olan Araştırmalarda Etik Konular, Sosyal Hizmet Bilim ve Mesleğinde Edebiyat Eğitiminin Olası Getirileri, Yeni Politika Bakanlığında Sosyal Hizmet Uzmanları ve Yapabilirlik Yaklaşımı Çerçevesinden Bir Değerlendirme, gibi sosyal çalışmayı ilgilendiren tartışma konularında görüşler getiren bir kitap.

Yıl: 2013
SABEV Yayınları: 41
Sosyal Çalışma Dizisi: 32

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
25 TL

Yeni Ülkenize Hazırlıklı Gidin - Almanya’ya Aile Birleşimi Yoluyla Gidecekler İçin Öncelikli Bilgiler

Nevriye KAYIŞ (Drl.)

Almanya‘ya evilik yoluyla gidecekler için kolaylaştırıcı bilgiler. Almanya’daki yapıyı, durumu, koşulları ve yapılması gerekenleri anlatan broşür tadında bir kitap.

Yıl: 2013
SABEV Yayınları: 40
Genel Dizi: 3

ÜCRETSİZ

Bir Yetiştirme Yurdu Öyküsü 1988-2012

İsmet Galip YOLCUOĞLU

Bir yetiştirme yurdunda yaşayan çocukların gündelik yaşamları, sorunları, dertleri, hüzünleri ve sevinçlerini dile getirildiği bir kitap.

Yıl: 2012
SABEV Yayınları: 39
Sosyal Çalışma Dizisi: 31

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
30 TL

Kemoterapi Değil Kameltropi

Nur SAĞLAMER

Nur’un kitabının 1. baskısından sonra hastalarımdan doğrusu beklemediğim kadar olumlu ve içten geri bildirimler aldım. Meme kanseri tanısı almış ve ister kemoterapi alan, ister tüm tedavisini tamamlamış ve takip dönemine giren tüm hastalarımın yorumlarında Nur’un öyküsünün onların duygularının sesi olduğunu ve düşüncelerini dile getirmiş olduğunu anladım.

Hepimizin başına gelmiştir bence bu. Hasta olduğumuzda, benzer bir sorunu paylaşan biriyle sohbet etmekle veya dertleşmekle sıkıntılarımız hafifler. Nur’un kitabı aracılığı ile, bence, şu anki hastalarım geçmiş hastam (ve şu anki arkadaşım) Nur’la bir anlamda dertleştiler. Sıkıntılarına değişik bir gözle bakmayı denediler. Umudu hissettiler. Sağlıklı veya anlamlı bir geleceğin mümkün ve güzel olduğunu bir kez daha hatırladılar.

Nur’a teşekkür ederim. Bu kitabı yazma cesareti için. Kansere mizahla da bakılabilineceğini bizlere öğrettiği için. Hastalıkta ve sağlıkta çevresi için güzel bir şeyler yapma gayretini hep canlı tuttuğu için. Bu kitap o gayretlerin sadece bir tanesi.

Bu kitabın sonraki baskılarının da olması ve onlara da birşeyler yazabilme dileklerimle…

Prof. Dr. Hakan Bozcuk

Yıl: 2012
SABEV Yayınları: 38
Anı Dizisi: 2

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
10 TL

Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmetler

Taner ARTAN

Özellikle kamu yönetimi bilimi açısından ülkemizde sosyal hizmetlerin örgütleniş ve işleyişine ilişkin çok fazla çalışma yapıldığı söylenemez. Yerel yönetimler Ankara, Istanbul, İzmir gibi büyük kentlerinden başlayarak giderek daha fazla oranda sosyal hizmetlerin halka sunulmasında rollerini büyütmektedirler. Bu sürecin sağlıklı olarak hızlanması için bilimsel araştırmalara ve nesnel durum saptamalarına gerek vardır. Bu araştırma bu boşluğu doldurmak için yapılmıştır. Büyük boşluğa bir tuğla olabilirse ne mutlu…

Yıl: 2017 (2. Baskı)
SABEV Yayınları: 37
Sosyal Çalışma Dizisi: 30

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
20 TL

İnsanı Düşünmek – Dünyanın Mağdurları

Aziz ŞEKER

Batılı düşünürlere göre: 21. yüzyılda küreselleşmenin mekânsızlaştırıcı gücü esnek iş piyasasını beraberinde getirirken, toplumun yurttaş yerine bireyi öncelemesi sosyal güvenlik sistemlerinin sorgulanması için de yeni tartışma alanları oluşturuyor. Vergisini veren yurttaş, güvenlik ve adalet amaçlı yatırımları sosyal devletin yoksullara yaptığı yardımların daha bir önünde tutuyor.

Batıda yurttaşlığın terkiyle bireyin el üstünde tutulması toplumsal koruma sistemlerini irdelemeye açadursun, risksiz bir toplum nasıl inşa edilire yanıt bulma uğraşısı ise sürmektedir…

Aziz Şeker bu kitabında Dünyanın ve Türkiye toplumunun içinde bulunduğumuz yüzyıldaki sosyal sorunlarına sosyal adalet düşüncesinden yaklaşıyor. Yer yer sanat üzerine konuları da kaleme aldığı yapıtta gerçekleri dillendiriyor.

Yıl: 2012
SABEV Yayınları: 36
Sosyal Çalışma Dizisi: 29

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
20 TL
(Toplumu Düşünmek ile birlikte 30,00 TL)

Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar – Children at Risk from Delinquency and Victimization

Süleyman HANÇERLİ; Bilal SEVİNÇ; Cüneyt GÜRER; Muzaffer Cihat ÖNER

Yıl: 2012
SABEV Yayınları: 35
Sosyal Çalışma Dizisi: 28

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
70 TL

Sosyal Bilimler ve Sosyal Hizmet Üzerine Düşünceler - Derleme

İbrahim CILGA; Burcu HATİBOĞLU

Sosyal Bilimlerin Potansiyeli ve Sosyal Hizmet Umudu, Türkiye’de Sosyal Hizmet Disiplini Üzerine Bir Değerlendirme, Sosyal Hizmet Biliminin Gelişiminde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun Yeri, Sosyal Hizmet Disiplininin Gelişmesinde Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Faaliyetlerinin Önemi, Sosyal Hizmetin Bir Bilim Olarak Gelişmesinde Sosyal Hizmet Eğitiminin Yeri, Türkiye’de Sosyal Bilimlere Genel Bir Bakış ve Sosyal Hizmet Açısından Çıkarımlar, Sosyal Dışlanmanın Dinamiği, Bilimin, Mesleğin Dışlanması ve Öngörüler gibi farlı konuların ele alındığı makaleler kitabı.

Yıl: 2012
SABEV Yayınları: 34
Sosyal Çalışma Dizisi: 27

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
20 TL

Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetlerde ÖNCE KAVRAM

İlhan TOMANBAY

Dille başlar her şey. Dil bilinci olmadan kavram bilinci gelişmez. Kavram bilinci olmadan bilim bilinci gelişmez. Bilim bilinci olmadan bilim gelişmez. Bilim olmadan bilim dalı gelişmez. Bilim dalı gelişmeden meslek gelişmez. Doğru söylem olmadan doğru eylem olabilir mi?

Sosyal çalışma mesleği ve dev etkinlik alanı olan sosyal hizmetler öncelikle kavramlarını netleştirmelidir. Terimlerini varsıllaştırmalıdır. Kavram yanlışlıklarından kurtulmalıdır. Bu kitap bu savında genel bir ortaklığa kapı açarsa yazılmasının yarattığı yorgunluğa değecektir.

Yıl: 2012
SABEV Yayınları: 33
Sosyal Çalışma Dizisi: 26

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
20 TL

Sosyal Hizmetlerde Açıköğretim ve Ara Elemanlar – Sosyal Çalışma ve Sosyal Teknikerlik –

İlhan TOMANBAY

Türkiye’de sosyal hizmetlerin ve sosyal çalışmanın en sıcak tartışması. Açıköğretim sosyal çalışma olur mu? Almanya örnekleri ve doğru modelleri veren bu kitap Türkiye için e yeni modeller ve meslekler sunuyor. Olayı sorundan ayırarak işlerli ve verimli duruma getirecek önerilerle dolu bir kitap.

Türkiye’de sosyal sekreter, sosyal yardımcı, sosyal bakıcı, çocuk bakıcısı, yaşlı bakıcısı, engelli bakıcısı, gençlik yardımcısı (gençlik sorumlusu/gençlik animatörü), kadın yardımcısı (kadın sorumlusu) gibi ara elemanlara duyulan gereksinimin boyutlarını görmemiz açısından Tomanbay’ın bu çalışması önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Bunlar genel bir başlık altında toplanabilir: Sosyal teknisyenlik… Buna gerek gün günden artmaktadır.

Yenilikleri, Avrupa’da bu tür mesleklerin var olup olmadığından hareketle daha kolay kabul edenler, bu ve benzeri mesleklerin varolduklarını düşünsünler; biz niye gereksinimlerimize göre elemanlar geliştiremiyoruz? Hep Avrupa’yı mı taklit edeceğiz, bize özgü bir şey neden olamıyor… diye yakınanlar da bunları bize özgü meslekler olarak kabul etsinler. En azından Avrupa’da olanları da aynen almayıp kendi bünyemize uygun bir modelde yeniden yapılanmaya çalışalım…

Yıl: 2011
SABEV Yayınları: 32
Sosyal Çalışma Dizisi: 25

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
10 TL

Doğal Yıkımlarda Sosyal Hizmetler – Deprem Mağduru İnsanlar İçin Deprem Bölgesinde Çalışma Kılavuzu

İlhan TOMANBAY (Takım Çal.)

1999 Marmara depremiyle birlikte Türkiye’de sosyal mesleklerin önemi ve depremde işlevi ortaya çıktı ve harekete geçti. Özellikle psikologlar bu konuda önderlik yaptı. Sosyal çalışmacılar da bir takım olarak Antalya’da bir araya gelerek depremde sosyal çalışma mesleğinin işlevini, yapması gerekenleri ve konuyla bağlantılarını tartıştılar. Bu sıralı toplantılardan sosyal çalışmanın uygulamaya dönük olarak hizmet düzeyinde yapması gerekenler bu kitapla netleşti, belirlendi, ortaya çıktı. Üçüncü baskısıya deprem durumlarında deprem alanlarına gönderilen bu kitapçık umarız hizmet elemanlarına yeterli desteği vermiştir. Uygulama kitabıdır.

Yıl: 2011 (3. Baskı)
SABEV Yayınları: 31
Sosyal Çalışma Dizisi: 24

ÜCRETSİZ

Sosyal Hizmetlerde Etik - Sosyal Bilimlerde Bir Uygulama Alanı Kılavuzu

Aziz ŞEKER

Etik konusu insanla çalışan her mesleğin içinde yeralan bir olgudur. İnsana eşit, önyargısız, mesafeli ve disipliner yaklaşmanın kurallarıdır. Etik değerleri olmayan meslek olmaz. Etik kurallara uyulmayan meslek mesleke olmaz. Özellikle sosyal alanda etiği geniş bir bakış açısıyla ele alan yazar kitapta konuyu enine boyuna irdelemiştir.

Yıl: 2011 
SABEV Yayınları: 30
Sosyal Çalışma Dizisi: 23

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
15 TL

Sürgün Günlükleri - Umutla Bütünleşen Bir Meslek: Sosyal Hizmet

Kahraman EROĞLU

Bir sosyal hizmet uzmanının bir dönemin bürokrasisindeki çalışma öyküleri. Bürokrasiyle çelişkileri. Sürgünleri, mücadeleleri.. Hareketli bir yaşam öyküsü.

Yıl: 2015 (4. Baskı)
SABEV Yayınları: 29
Anı Dizisi: 1

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
20 TL

Küreselleşme ve Sosyal Devlet - Yeni Bir Sosyal Politika Arayışı - Söyleşiler

Aziz ŞEKER

21. yüzyılın şu ön yıllarında bir disiplin ve uygulama alanı olarak, birçok sosyal teorinin ve toplumsal mücadele birikimlerinin üzerinde şekillenen sosyal politikanın varlığı; ezilenleri, dışlananları, işsizleri, yoksulları umutlandırmaktadır.

Toplumsal paylaşımdan, gelir dağılımına değin birçok toplumsal süreç yeniden yapılandırılmalı, insanlığın gelişimini engelleyen ne varsa ortadan kaldırılmalıdır. Sosyal yardımın sosyal devletin hukuki-sosyal çerçevesinin göz ardı edilerek sunulduğu şu yüzyılda sosyal politikaya/sosyal devlete çözüm üretme noktasında büyük sorumluluklar düşmektedir.

Kitapta sosyal refah alanlarını ilgilendiren birçok konuyla ilgili değerlendirmeler bulunmaktadır. Söyleşi çerçevesinde işlenen çalışmaya destek veren aydınların hepsi, daha adil ve özgür bir dünyanın hangi değerler üzerine yükseleceği noktasında da insanları aydınlatmaktadır.

Neoliberalizmin tüm akıl almaz dayatmalarına karşın, bu çalışma karanlığa sıkılan bir ışık olarak tarihsel sorumluluğunu yerine getirmektedir…

Yıl: 2010
SABEV Yayınları: 28
Sosyal Çalışma Dizisi: 22

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
15 TL

Dicle Sen Söyle

Nur SAĞLAMER

Ne kadar da gerçekçi bir dille anlatmış doğudan batıya uzanan insan öyküsünü Nur Sağlamer. Doğu’nun gerçek, yaşanmış insan öykülerinin sadece 60 küsur yıllık bölümüne şahitlik eden Dicle’nin Batı’nın Boğaz’ına taşması ve belki de katılması bu.

Necla Ç. Unutmaz
Milliyet Editör

“…

Ülkenin belli bir kesiminde hangi ailenin geçmişine dokunsak buna benzer öykülerin çıkacağına artık eminiz. Çünkü ya konuşulmaması gerekenler listesine alınmıştır bu olaylar ya da anlatılamayacak kadar acıdır. Türkiye gerçeklerin, bir ailenin yaşadıkları üzerinden sade bir dille anlatan eser, bölge gerçeklerini tüm şeffaflığıyla aktarıyor.”

Hürriyet (Kitap)

“…

“Töre”, “hırs”, “intikam”, “haset” adına ne denirse insanın insana zulmüdür bu romanın konusu.  Toprağını, ülkesini, devletini seven Ali Ağa’nın ve ailesinin inanılmaz öyküsüdür. Elbette Dicle’ninde. Romanın koşutunda Dicle bir metafor olarak hep yanıbaşımızda akıyor köpük köpük… Konuşuyor kahramanlarla, sağduyu oluyor, sabır oluyor. Derken göç… İkinci memleket Bakırköy….Yakın, uzak tarihi ile…”

Cumhuriyet Kitap eki

Farklı duygularla yüreğimizi sızlatan çaresizliklerle umutsuzluklara dalarken ufkun aydınlanmasının yine öncelikle Anadolu insanına kaldığını düşünüyorum. Gecikmelerimizin ise taşıyacağı karanlıkları yüzüm kızararak duyumsuyorum. Sorumlulukları paylaşabilmenin mutluluğuyla, umuduyla sevgiyle kucaklıyorum aydınlanmacının bu ortak yazar dostunu.

Doç.Dr.Atilla Erden
Antropolog

“ Dicle Sen Söyle”, Nur Sağlamer’in her sayfasında insana çok yakın gelen ya da kendisini bulabileceği dolu dolu duygu yüklü bir romanı. Bu insansı yanını her anlamda doğallıkla pekiştiren “Dicle Sen Söyle”, tıpkı her bir insanın kendine özgü yapısında olduğu gibi kendince sırlara da sahip. Bu sırlarını roman kahramanlarının yanı sıra Dicle de tüm içtenliğiyle bizlerle/okuruyla paylaşıyor…..

Prof. Dr. H. Hale Künüçen

“…

Sonucunu merak ederek en kısa sürede okuduğum ama boğazıma takılan düğümlere hakim olamadığım, bu memleketteki güzelliğe ve güzel törelere kör olanlara, cehaletin getirdiği geri ve kötü geleneklere bir kez daha lanet ettiğim ama en önemlisi hayâl değil gerçek bir öykü!

Sümer Ezgü
Sanatçı

Yıl: 2010 (2. Baskı)
SABEV Yayınları: 27
Roman Dizisi: 1

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
10 TL

Ayrılıklar Güzelse

Aziz ŞEKER

Yerleştiğim bu şehir acılarıma dokunuyordu, özrü olmayan kaybedilmişliklere. Anılarıma, dönüşsüz ayrılıklarıma… Oysa terk ettiğim her şehirde bulacağımı düşünerek, azar azar yitirmiştim kimliğimi. Gece Hep Gelir Ölüm de…

Aslında aşk sevdiğimizin bedeninin dışında, bize ait bir sevda ütopyasının üzerinden yaşadığımız duygunun adıydı. Bittiğindeyse yenik düşlere sığınarak onu acıyla özdeşleştiriyorduk, tatlı tatlı anımsamak uğruna da olsa yitirdiklerimiz. Aşk bitince içimizdeki deniz kurudu diyorduk! Oysa dudaklarımızdaydı son kez öptüğümüz sevgilinin ıslak gözyaşları…

Yaşam bize sunduklarıyla vardı. Yaşam bu nedenle bize katlanıyordu; onu yaşamamız için. Bizse yaşamamak için bahaneler üretiyorduk. İnatçıydık. İnadımız da bahanelerimiz yüzündendi. Uykusuz geceler gibi sabahlara akan anılarımıza dur dahi diyemiyorduk. İşte bu nedenle karanlığa benziyordu bu dem yorgun yüzümüz. Sabahlarımız bu nedenle çekilmezdi. Bu nedenle hiçbir sabah rüzgârı dağıtamıyordu ıssızlığa sürgün efkârımızı. Anılarda hep o aynı savruluşları yaşıyorduk. Aşklarımızı kirli bozgunlara yoruyorduk her defasında. Sonra nefret ediyorduk sevginin dolayımında bir ötekine gereksinme duyarken dahi. Aslında aşk sevdiğimizin bedeninin dışında, bize ait bir sevda ütopyasının üzerinden yaşadığımız duygunun adıydı. Bittiğindeyse yenik düşlere sığınarak onu acıyla özdeşleştiriyorduk, tatlı tatlı anımsamak uğruna da olsa yitirdiklerimiz. Aşk bitince içimizdeki deniz kurudu diyorduk! Oysa dudaklarımızdaydı son kez öptüğümüz sevgilinin ıslak gözyaşları…

Yıl: 2009
SABEV Yayınları: 26
Öykü Dizisi: 1

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
10 TL

101 Soruda Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler

Aziz ŞEKER

Soru 1: Sosyal çalışmanın kaynağı nelerdir? Sosyal çalışma felsefesinin köklerini örnekler vererek anlatır mısınız? Soru 2: Sosyal çalışma bir düşünce biçimi olarak hangi sosyo-ekonomik / tarihsel koşullarda ortaya çıkmıştır? Soru 3: Sosyal çalışmaya bilim ve meslek olarak neden gereksinim duyuldu? Soru 4: Sosyal çalışmanın ilk temsilcileri kimlerdir? gibi 101 soru. Sosyal hizmetlerin ve sosyal çalışmanın Türkiye’deki yapısına dayanan açıklayıcı yanıtlar. Temel bilgiler.

Yıl: 2015 (2. Baskı)
SABEV Yayınları: 25
Sosyal Çalışma Dizisi: 21

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
15 TL

Çocuk Koruma(ma) Kanunu
Kitap 2, Çocuk ve Gençlik Yargılama Sistemi ve Uygulamalarına Bakış ve Tesbitler

Nihat TARIMERİ

Avrupa Birliği sürecinde başta “çocuk” olmak üzere yurttaşlara yönelik hukuk düzeninin AB normlarına uydurulması ve uygulanması kolay olmuyor. Değişmek ve yenilenmek odakta insan olunca daha zor…

“Birey” odaklı çağdaş hukuk anlayışının benimsenmesi birçok toplumsal sorunla mücadelede de izlenecek yolu aslında önümüze sunuyor. Öte yandan hiç de uygun olmayan örneklere de rastlamak mümkün. En olumsuz örneklerden birisi, 2005 yılından beri yürürlükte bulunan Çocuk Koruma Kanunu. Çağdaş görünüm altında eski alışkanlıkları aynen devam ettiriyor. Hatta eskiyi bile aratacak biçimde! Çocuk hakları, çocuğun korunup kollanması ve de çağdaş anlamda yargılanması yasada aksıyor. Ne acı ki, uygulamanın sakıncalı yönlerini basında yer alan kimi haberlerden de izliyoruz.

Yeni çıkarılan Çocuk Koruma Kanunu neler getiriyor? Çağdaş ögeler içeriyor mu? İnsan hakları ve çocuk duyarlığına uygun düzenlenmiş mi? Kendisine temel olan Birleşmiş Milletler Pekin Kuralları ile uyuşuyor mu? Türkiye’de yürürlüğe giren denetimli serbestlik uygulaması nasıl ve hangi temel ölçütlere göre yapılmalı? Bu alanda çalışan sosyal çalışmacı (sosyal hizmet uzmanı), psikolog, öğretmen, eğitmen, hukukçu vb. tüm mesleklerin evrensel değerlere ve çağdaş hukuk normlarına uygun temel bakış kazanmalarını sağlayacak bir kitap. Bu kitapta, çocuk koruma ve çocuk yargılamasının bu yasa ile nasıl aksadığını göreceksiniz. Çocuğun yargılanmadığı, cezalandırılmadığı bir çağdaş dünyada biz çocuklarımızı hala “çocuk ağır ceza mahkemelerinde” yargılamayı hukuk kuralı yaptığımızı görerek hayretler içinde kalacaksınız. Oysa yargılama en erken gençten başlamalı. Ceza değil birey ve eğitim odaklı olmalı. Nihat Tarımeri, tartışmaya açılması gereken bu konuya tüm duyarlılığıyla yaklaşıp Türkiye’nin düzeyini ve içtenliğini sorguluyor. (İlgili yasa ve yönetmelikler de kitapta yeralıyor.)

Nihat TARIMERİ, değişik ülkelerdeki zengin mesleki deneyimlerinin süzgeçinden geçirdiği bilgisini tüm duyarlılığı ile çocuk ve gençlik hukuku alanındaki yasa ve uygulamaları da göz önüne alarak harmanlıyor. Ve  basında da yeralan kimi haberlerden yola çıkarak bir durum tespiti yapıyor. Çocuk hukuku alanında birçok karşılaştırmayı kapsayan ikinci kitabı sosyal meslek elemanları ve de disiplinlerarası çalışmayı ilke edinmiş hukuktan sosyal hizmete birçok disiplini aynı masaya toplamakta ve Türkiye’nin konuyla ilgili samimiyetini sorgulamaktadır.

Konuyla ilgili alanda faaliyet yapan sivil aktörler için de öğretici bir kaynak…

Yıl: 2008
SABEV Yayınları: 24
Sosyal Çalışma Dizisi: 20

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
25 TL

Kızlarımdan Mektuplar – Bir Yetiştirme Yurdu Öyküsü

İsmet Galip YOLCUOĞLU

(Bu kitap daha sonra Bir Yetiştirme Yurdu Öyküsü adıyla yeniden yayınlanmıştır.)

Yıl: 2009
SABEV Yayınları: 23
Sosyal Çalışma Dizisi: 19

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
20 TL

Sosyal Çalışma Mesleği - 21. Yüzyıl’da Sosyal Adalet Arayışında Sosyal Çalışma Mesleği

Aziz ŞEKER

Sanayileşmenin; insan yüzüyle, umuduyla, düşleriyle oynadığı cehennemsi bir yüzyıldan süzülerek ortaya çıktı sosyal çalışma! Disiplinleşti, meslekleşti… İnsanlığın çektiği bütün sosyal acılara rağmen, insanı yeryüzüne geldiği için “yaşama” minnettar kılacak kadar “vicdani” bir yöne sahip olarak biçimlendi sosyal çalışma. Çünkü insan olmanın değeriydi, erdemiydi, hakkıydı o… İlgililerin öncelikle okuması gereken bir yapıt. Çünkü, günümüzde iyice güncelleşen sosyal çalışma mesleğinin tanıtımına, bu yayın kısıtlılığı içinde, bu kitabıyla parlak bir ışık tutuyor Aziz Şeker.

Yıl: 2008
SABEV Yayınları: 22
Sosyal Çalışma Dizisi: 18

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
10 TL

Ana Çocuk Sağlığında Sosyal Boyut

İlhan TOMANBAY

Yıl: 2018 (2. Baskı)
SABEV Yayınları: 21
Sosyal Çalışma Dizisi: 17

YAYINLANMADI

Sosyal Çalışmaya Giriş

Emre KONGAR

Bu kitap sosyal çalışma meslek elemanını (ilk kurulduğu tarihlerdeki adı sosyal hizmet mütehassısı, daha sonra sosyal hizmet uzmanı ya da sosyal çalışmacı; İngilizcesi social worker) yetiştiren Türkiye’deki ilk yükseköğretim kurumu olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Akademisinin kurulduğu 1961 yılı ve ikinci yükseköğretim kurumu olan Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümünün kurulduğu 1967 yılı ile başlayan süreçte Türkiye’de yayınlanan sosyal çalışma mesleğine ilk giriş kitabıdır ve bu özelliğiyle sosyal çalışmacılar, akademisyenler ve diğer ilgililer için özel bir anlam taşımaktadır. Bu kitabı yazdığı ve yayınladığı 1972 yılında Dr. olan Prof. Dr. Emre Kongar, ikinci olarak kurulan yükseköğretim kurumu Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümünün kurucusu olup Bölümün de başkanı idi. Kitabın ikinci baskısının içeriği birinci baskının içeriği ile aynı değildir. Yeni katkılar yapılmış, geliştirilmiştir.

Türkiye’de yayınlanan ilk ve hala özgün, giriş kitabı. Giriş bilgileri. Sosyal çalışma mesleğine ve disiplinine giriş çerçevesini aşmayan, derli toplu, konuyu ireleyen ilk ve hala tek kitap.

Yıl: 2007
SABEV Yayınları: 20
Sosyal Çalışma Dizisi: 16

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
25 TL

Vergi ve Sosyal Devlet

Dr. Faruk GÜÇLÜ

Vergi düzeni ile sosyal refah arasındaki ilişkiyi bu işin uzmanı olmayanlar da kurabilir. Adil, düzenli ve yeterli toplanan vergilerin devletin sosyal boyutu için harç olacağını düz mantık kabul edecektir. Ancak, düz mantık, sistemsiz, keyfi, varsılı koruyucu, yoksulu vergi mağduru durumuna getiren bir vergi düzeninde sosyal devletin, kavramı anayasada da yazsa, işlerliğinin olamayacağını da görecektir. Bir ülkede vergi düzeni ile sosyal devlet sistemi arasındaki güçlü bağ vardır. Bu bağdaki hastalığı Doç. Dr. Faruk Güçlü Türkiye gerçeği içinde öylesine güçlü saptıyor ki…

Yıl: 2007
SABEV Yayınları: 19
Genel Kültür Dizisi: 1

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
10 TL

Yanıma Gelsene Felsefe – Mesleklere Felsefece Bakış

İsmail H. DEMİRDÖVEN

SABEV Yayınları: 18
Sosyal Çalışma Dizisi: 15

YAYINLANMADI

Çocuk Koruma(ma) Kanunu
 Kitap 1, Çocuk ve Gençlik Koruma Sistemi ve Uygulamalarına Bakış ve Tesbitler

Nihat TARIMERİ

Avrupa Birliği sürecinde hukuk düzeninin AB normlarına uydurulması kolay olmuyor. Eski anlayışlar, alışkanlıklar direniyor. Çağdaş hukuk anlayışının kolayca içselleştirilmesi ayrı bir toplumsal sorun. Bunun en güzel örneği Çocuk Koruma Yasasında kendisini gösteriyor. Yasa çağdaş görünümlü ama eski alışkanlıkları içinde barındırıyor. Çocuk hakları, çocuk koruma ve çocuk yargılaması bu yasada aksıyor. Çocuğun yargılanmadığı, cezalandırılmadığı bir çağdaş dünyada biz çocuklarımızı hala “çocuk ağır ceza mahkemelerinde” yargılayıp cezalandırıyoruz. Oysa yargılama en erken gençten başlamalı. Ceza değil birey ve eğitim odaklı olmalı. Nihat Tarımeri tüm duyarlılığıyla Türkiye’nin düzeyine işaret edecek konuları işlediği bu kitapta Türkiye’nin samimiyetini sorguluyor.

Yıl: 2007
SABEV Yayınları: 17
Sosyal Çalışma Dizisi: 14

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
20 TL

Sosyal Hizmetin Hayaletleri – Başka Bir Sosyal Hizmet Mümkün, Meslek Tartışmaları 6

Aziz ŞEKER

Ne ondan öncekiler, ne de kuşağının önde gelenleri; üniversite kurgusu dışında sosyal hizmet disiplininin ve mesleğinin sınırlarını Aziz ŞEKER kadar olanaklı kılmak için çabalamadılar. Aziz ŞEKER Türkiye sosyal hizmet diline yeni yetkinlikler sunmakla beraber, sosyal bilimlerin çaresiz terminolojisinden yararlanmış, hem de kuramsal atalet içinde olan sosyal hizmeti toplumsal gerçekle yüzleştirerek sosyal bilimler dünyasında özgül bir duyarlılığa taşımıştır.

Günümüzde küreselleşme etkisiyle dağınık bir görünümde yaşam bulan sosyal hizmet aktörleri ne değin güçsüz kılınırlarsa kılınsınlar, bilinmelidir ki, Türkiye’de bilim ve meslek olarak sosyal hizmetin sahipleri vardır.

Aziz ŞEKER bu yapıtında sosyal hizmet penceresinden; demokrasiye, özgürlüğe, sosyal adalete, aydınlığa, liberal ideolojiye, sosyal demokrasiye, bilime, sosyal hizmetin bilim tarihine dek birçok konuya sorgulayan bir yürekle eğiliyor…

Yıl: 2007
SABEV Yayınları: 16
Sosyal Çalışma Dizisi: 13

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
10 TL

Sınırlar Ötesi Umutlar – Mülteci Çocuklar

Önder BETER

Tarih boyunca acılı bir olgu olan sığınma ve mültecilik özellikle çocuklara büyük zararlar vermektedir. Umut yolculukları çoğu zaman umudun geçekleşmesiyle sonuçlanmamaktadır. Bu araştırmada Türkiye’deki sığınmacı çocukların durumları ayrıntılarıyla incelenmiştir.

Öyle bir yolculuk ki bu, belirsizliklerle dolu bir geleceğe ve nerde olduğu bilinmeyen bir denize akan milyonları bağrında taşımış, taşımaya devam ediyor…”

Önder Beter bu yapıtta, yaşam umutlarını sınırlar ötesinde arayan, aramak zorunda bırakılan küçük bedenlerin, mülteci çocukların psiko-sosyal sorunlarına vurgu yaparken, bu çocuklara yönelik etkili ve verimli sosyal hizmetlerin oluşturulması için önemli önerilerde bulunuyor. Sığınmacı konumuna giren erkekler, kadınlar ve çocuklar, birlikte geliyorlarsa aileler sıcak bir dramı her gün bedenlerinde ve ruhlarında yaşıyorlar. Sosyal hizmet alanında gereksinim gruplarıdır onlar artık günümüzde. Ülkemizde mülteci çocuklara ilişkin gelecekte yapılacak başka çalışmalara ışık tutması dileği ile…

Yıl: 2006
SABEV Yayınları: 15
Sosyal Çalışma Dizisi: 12

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
20 TL

Çevrebilim (Ekoloji) Sözlüğü

Dr. Emrullah GÜNEY

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından 1987 yılında yayınlanan Brundlandt Raporu sürdürülebilir kalkınma kavramıyla çevre ile insan olgularının bir bütünün parçaları olduğunu belgeledi. Bu raporun ilkeleri ışığında 1992 yılında toplanan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı insansız çevrenin hiçbir anlam taşımadığını göstermesi kadar, sağlıklı ve uygun çevre olmadan insanın yaşam olanağının ortadan kalkacağı gerçeğini netleştirdi; kayda geçirdi. Hatta gençleri ve çocukları soktu çevre belgesine.

Bu temelde bugün bir çevrebilim sözlüğü, artık bir sosyalbilim sözlüğü niteliği taşımaktadır.

İnsan için çalışanlar çevreye duyarsız kalamıyorlar artık. Ozon tabakasındaki büyüme ya da kutuplardaki buz dağlarının erimesi salt fizik çevreyi değil doğrudan insanı ve toplumsal yapıyı da tehdit etmektedir.

Bugün çevre hem yerel, hem ulusal, hem uluslararası ve hem de evrensel bir konu ve sorundur. Bugün çevre hem fiziksel, hem kültürel, hem toplumsal, hem siyasal bir konu ve sorundur.

Yıl: 2006
SABEV Yayınları: 14
Sözlük Dizisi: 1

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
15 TL

Sosyal Hizmette Paradigma 
Arayışları, Meslek Tartışmaları 5

Aziz ŞEKER

Yazarın kaleminden Türkiye’de sosyal hizmetler ve onu disipline eden sosyal çalışma mesleği için yeni yapılanma arayışları için bir deneme. 21. Yüzyıldan yalnızca sosyal çalışmanın değil, birçok sosyal bilim disiplininin anlamını-önemini yitireceği bir yüzyıl olarak söz edilmektedir. Yüzyıl, kendisini bir belirsizliğin akışına bırakmıştır. Yoksulluğun yanısıra birçok toplumsal sorun dünyayı adaletsizliğe sürüklemiştir. Aziz ŞEKER bu yapıtında insanlık sorunlarına sosyal çalışma disiplininin ve mesleğinin olanaklarından yararlanarak eğilmeye çalışıyor… Kışkırtıcı üslubu, egemene olan tepkisi kitabın birçok yerinde etkisini gösterse de alanda yeni yayınların yazılması ve basılması için de tetikleyici olmasıdır mutluluk verecek olan…

Yıl: 2006
SABEV Yayınları: 13
Sosyal Çalışma Dizisi: 11

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
10 TL

Sosyal Hizmetin Sefaleti - Küreselleşme, Postmodernizm ve Sorgulanan Sosyal Çalışma Üzerine Tezler, Meslek Tartışmaları 4

Aziz ŞEKER

Sosyal hizmet disiplini ve mesleği yüzyılımızda bunalımlı ve sessizdir. 19. Yüzyıl, sanayileşme, modernizm, sosyal devlet, sosyal hizmetler, ulus devlet… sosyal çalışma disiplininin ve mesleğinin hiç de yabancısı olmadığı kavramlar. Aziz Şeker bu yapıtında 20. Yüzyılda disiplinleşen ve meslekleşen sosyal çalışmaya dünyada ve Türkiye’de etkisini gösteren postmodernizm ekseninden yaklaşıyor. Sorularını tez tez örgülerken 21. Yüzyılda sosyal çalışmanın gideceği karanlık ve belirsiz yolda insanların yaşadıklarını çeşitli sefalet manzaralarıyla sunuyor. Yanıtını aradığı soru ise sosyal çalışma 21. Yüzyılın insanlık sorunlarına yanıtlarını üretebilecek mi?

21. Yüzyıldan yalnızca sosyal çalışmanın değil, birçok sosyal bilim disiplininin anlamını-önemini yitireceği bir yüzyıl olarak söz edilmektedir. Yüzyıl, kendisini bir belirsizliğin akışına bırakmıştır. Yoksulluğun yanısıra birçok toplumsal sorun dünyayı adaletsizliğe sürüklemiştir. Aziz ŞEKER bu yapıtında insanlık sorunlarına sosyal çalışma disiplininin ve mesleğinin olanaklarından yararlanarak eğilmeye çalışıyor… Kışkırtıcı üslubu, egemene olan tepkisi kitabın birçok yerinde etkisini gösterse de alanda yeni yayınların yazılması ve basılması için de tetikleyici olmasıdır mutluluk verecek olan…

Yıl: 2006
SABEV Yayınları: 12
Sosyal Çalışma Dizisi: 10

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
10 TL

Sosyal Olmak, Meslek Tartışmaları 3

İlhan TOMANBAY

Sosyal olmak ne demektir? Anlamı, sınırları nedir? İnsanlık giderek daha dayanışmacı ve sosyal mi oluyor, yoksa daha kendici ve sosyaldışı mı kalıyor? Çağımız hangi yöne açılıyor? Sosyal olmak erdem mi, gereksiz bir çaba mı? Hayvanlar sosyal midir? Bu sorular arttırılabilir. Sosyal olmak günümüzün konusu. Sosyal olmak toplumsallaşmak değil. Toplumsallaşmadan daha ileri bir aşama sosyal olmak. Sosyal bir gence toplumun gereksinimi hergünden daha fazla bugün. Üniversite gençliği önce sosyal olmalı, sonra çalışkan. Çünkü sosyal olan zaten çalışkan oluyor. Toplumdaki her bireyin, toplumun ve insanlığın sorunlarının çözülmesinde, daha refahlı bir toplumda yaşamasında gönüllü olmaktır sosyal olmak. Bu kitapta sosyal olmak kavramı ve konusu enine boyuna irdeleniyor. Dirik bir toplum için… Yeni bir bakış kazanmak için…

Yıl: 2016 (2. Baskı)
SABEV Yayınları: 11
Sosyal Çalışma Dizisi: 9

 

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
20 TL

Küreselleşen Dünya’da Geleceğin Sosyal Hizmeti, Meslek Tartışmaları 2

Aziz ŞEKER

Sosyal hizmet alanında ve ailesinde meslek tartışmaları henüz başlatılamadı. Kendiliğinden ve koşulların zorlamasıyla yürüyen bir süreç var. Oysa küreselleşme, sanayileşme ve sosyal devlet yapılanmasıyla ortaya çıkan sosyal çalışma mesleğini de kendine göre biçimlendiriyor, bir önceki modele göre deforme ediyor. Küreselleşmenin o sancılı kendini kabul döneminde başlayan sosyal çalışmayı kendinegöreleştirmesine de sessiz kalındı. Sistem oturdu. Sosyal çalışma küreselleşmeyle yeni bir kimlik kazanma sürecinin sonunda dünyamızda; bizde ilk kimlikleşme bile belirginleşmezken… Aziz ŞEKER’in meslek tartışmalarına yeni bir boyut getiren bu kitabı küreselleşme karşısında Türkiye’de ortada kalan sosyal çalışma mesleğine bir silkiniş getirirse ne mutlu. Ve hatta bu alanda tartışmaları ateşlendirebilirse…

Tarihin bir noktasında Türkiye’yi de tutsak alan monetarizm politikasının, küreselleşmenin Türkiye’nin sosyal dokusuna verdiği zararlar, sosyal hizmetlere yapılan saldırılar ve bu ortamda yeniden yapılanma durumunda olan sosyal hizmetler bu kitapta irdeleniyor, tartışılıyor.

Yıl: 2004
SABEV Yayınları: 10
Sosyal Çalışma Dizisi: 8

 

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
15 TL

Sosyal Hizmetlerin Yakın Tarihinden Sayfalar

Turgay ÇAVUŞOĞLU

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş dönemlerinde sosyal hizmet alanlarında genç bir Cumhuriyet’in gerçekleştirdikleri… Perde arkasında, açılmamış belgelerde kalmış birçok yeni bilgi. Sosyal hizmetin tarihinden bugüne ışık tutan sayfalar.

Türkiye’de sosyal tarih çalışmaları henüz başlangıç aşamasında. Tarihsel belgelere ulaşmak başlı başına sorundu çok uzun zamandır. Bu tabu yenilerde kırılıyor ve tarihin belgeleri her gün daha bir kaçınılmaz açılmaya başlanıyor. Sosyal tarihimize ilgimizde de artma gözleniyor. Genelgeçer iki bilgi kırıntısı doyurmuyor artık kendini tanımak isteyenleri. Kimlik tarihle başlar çünkü ve onunla daha bir belirlenir. Turgay Çavuşoğlu’nun bu tür çalışmalarına çok gereksinimimiz var. Kendimizi tanıyabilmek için… kendimizi üretebilmemiz için…

Yıl: 2005
SABEV Yayınları: 9
Sosyal Çalışma Dizisi: 7
Sosyal Tarih Dizisi: 1

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
20 TL

Yaşlılığın Sosyal Anatomisi

Dr. Hüseyin Tekin SEVİL

Yaşlılık çağımızın olgusu. Teknoloji geliştikçe ve refah düzeyi arttıkça toplumlar yaşlanıyor. Daha yaşlı bir topluma daha huzurlu, daha yaşlılara göre düzenlenmiş bir model gerekiyor. İvmesi hızlanan toplumda yaşlıları mı bu ivmeye uyumlandıracağız, toplumu mu yaşlılara göre düzenleyeceğiz? Yaşlılıkla ilgili çağın sorusu bu. Yaşlılık anlayışı ve yaşlılığa bakış değişiyor, değişmeli. Dr. Sevil bunun için bilgi birikimi sağlıyor bize. Bilgi sahibi olmadan, anlayışımızı değiştiremeyiz ki! anlayışımızı değiştirmedikçe de hızla değişen topluma nasıl ayak uyduracağız?

Yıl: 2005
SABEV Yayınları: 8
Sosyal Çalışma Dizisi: 6

 

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
20 TL

Sosyal Çalışmayı Yapılandırmak, Meslek Tartışmaları 1

İlhan TOMANBAY

Sosyal çalışma mesleği Türkiye’ye özgü toplumsal yapı, Türkiye’ye özgü kültür, ekonomiye hükmeden politika ve tarihsel dönemin gereği olan sorunların oluşturduğu dörtlü değişkenin harmanında temel bir yapılanmaya kavuşmalıdır. Bu meslek ve disiplin üzerinde yeterince tartışma yapılmamıştır bugüne dek. Bu tartışmalara henüz başlanamamıştır. Bu tartışmalar, içinde taşıdığı lezzetle sosyal çalışmacıları ve bu mesleğin bilim alanında çalışanlarını henüz sarmalayamamıştır. Kitapta bugün hala tartışma platformuna alınmamış önemli tartışma konuları yazarın gözüyle irdelenmiş ve tartışma platformlarına sunulmuştur. Tartışmaya kapalı bir ortamda da sosyal çalışma mesleği ve disiplininin istendiği gibi ve beklendiği ölçüde yapılanmasını beklemek güçtür.

Sosyal hizmet ya da sosyal çalışma mesleğini, kavramları, oluşumu, niteliği ve uygulama boyutunda yapılandırmaya katkı amacıyla Türkiye’de yazılmış ilk kitap. Meslek tartışmaları kitaba hiç dökülmemişti. Oysa bir meslek bu tür tartışma yazılarıyla yapılanabilir. Bu kitap salt meslek içi tartışma kitabı değil aynı zamanda bir mesleğin bugünkü anatomisini tanımak isteyen diğer sosyal meslek elemanları için de meraklı bir kaynaktır. Meslek tartışmaları konu ile ilgili diğer yazarlarımızın katkılarıyla yaygınlaşması, gelişmesi ve etkinleşmesi dileğiyle…

Yıl: 2014 (2. Baskı)
SABEV Yayınları: 7
Sosyal Çalışma Dizisi: 5

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
15 TL

İntihar - Umutsuzluğun Tırmanışı

Dr. Faruk GÜÇLÜ

Doç. Dr. Güçlü 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra rakamsal olarak artan intiharlar, özellikle genç intiharları üzerine araştırma yapmıştı. Bu kitabında Güçlü, bu intiharların temel nedeninin o tarihlerdeki cuntanın başı Orgeneral Kenan Evren’in sesiyle konuşan kimi bilim adamlarının söyledikleri gibi suça yönelen ve intihara sürüklenen gençlerin psikolojik bozuklukları değil, toplumsal koşullar olduğunu ortaya çıkartmıştı.

Dr. Faruk Güçlü’nün İntihar – Umudun Tükenişi adlı ilk kitabı ilk çıktığı günden bugüne değin güncelliğini yitirmedi. İlk baskıları tükendi ve hala aranıyor. İntihar ülkemizin ekonomik ve toplumsal koşullarının türevi olarak 1980 yılıyla birlikte gündeme ağırlığını koydu. Hala gündemde. Bir ülkede canına kıymak isteyen bir kişi bile varsa o toplumda üzerine eğilinmesi gereken bir sorun var demektir. Sosyal çalışmacılara ve psikologlara büyük görevler düşüyor. Bu görevi kitabıyla anımsatan Dr. Güçlü’ye teşekkür etmeliyiz.

Yıl: 2001 (3. Baskı)
SABEV Yayınları: 6
Sosyal Çalışma Dizisi: 4

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
10 TL

Görme Özürlülerin Hareket Özgürlüğü Eğitimi

Cafer İLERİ

Görme engellilerin engelsiz yaşayabilmeleri için hem kendilerine hem çevrelerindeki insanlara verilecek temel bilgiler. Yaşam hareketse eğer, görme engellilere verilecek bir eğitimle hareket özgürlüklerini ellerine almaları, arttırmaları işten bile değil.

Yıl: 1998 (2. Baskı)
SABEV Yayınları: 5
Sosyal Çalışma Dizisi: 3

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
20 TL

SABEV ile SABEM Kendini Tanıtıyor

SABEV ve SABEM

SABEV ve SABEM’i tanıtan bu broşür ücretsizdir ancak satışta değildir; artık bu bilgiler SABEV’in internet sitesinde mevcuttur.

Yıl: 1998
SABEV Yayınları: 4
Genel Dizi: 2

SATIŞTA DEĞİL

Uyuşturucu Bağımlılığı

Dr. Hüseyin Tekin SEVİL

Uyuşturucu madde kullanımı, gelişmiş ülkelerde başlıbaşına bir toplumsal sorundur. Bu soruna karşı çoğu ana baba ve hatta hükumetler çaresizdir. Çocukları, günden güne, anlamadıkları bir dilin konuşulduğu ve onları giderek tüketen bir dünyaya doğru ellerinden kaymaktadır. Çaresizliğin aşılmasının ilk yolu bilgilenmektir. Türkiye, gençleri uyuşturucu girdabına her gün daha fazla sürüklenen bir ülke konumundadır. Ve Türkiye’de uyuşturucu kullanımı konusunda bilimsel içerikli kitapların sayısı yok denecek denli azdır. Uyuşturucu sorununa çözümü bilgiyle bulabiliriz.

Dr. SEVİL’in bu kitabı ana babalara olduğu kadar gençlere ve konuyla ilgilenen herkese hitap ediyor.

Yıl: 1998
SABEV Yayınları: 3
Sosyal Çalışma Dizisi: 2

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
20 TL

Sosyal Ankara – Ankara Sosyal Kuruluşlar Kılavuzu

İlhan TOMANBAY (Drl.)

Ankara’nın sosyal haritasını çıkaran ilk kitap. Tam bir belge. 1990’lı yıllarda Ankara’da bulunan her türlü sosyal kuruluşun, yani, sağlık, eğitim, adalet alanında Ankara’da bulunan kuruluşların ve diğer sosyal hizmet kuruluşlarının ad ve iletişim bilgileriyle tam listesi. Tarihin bir kesitinin eşsiz belgesi. Belki de Türkiye’nin bir kenti ile ilgili yapılan ilk sosyal haritası…

SABEM (Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Merkezi) tarafından hazırlanan SOSYAL ANKARA, Ankara’daki bütün sosyal içerikli resmi, yerel, gönüllü ve özel kurum ve kuruluşları kapsayan bir katalogdur. Türkçe, Almanca ve İngilizce önsözlüdür.

İçinde, sosyal nitelikli kurum ve kuruluşların adres, telefon, faks, çalışma saatleri, kuruluş tarihi ve kuruluş amaçlarıyla birlikte yeraldığı sosyal hizmet alanları şunlardır: Aile ile ilgili kurum ve kuruluşlar. Kadınlarla ilgili kurum ve kuruluşlar. Çocuklarla ilgili kurum ve kuruluşlar. Gençlerle ilgili kurum ve kuruluşlar. Yaşlılarla ilgili kurum ve kuruluşlar. Özürlülerle ilgili kurum ve kuruluşlar. Yoksullarla ilgili kurum ve kuruluşlar. Eğitimle ilgili kurum ve kuruluşlar. Sağlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar. Adalet ve insan hakları ile ilgili kurum ve kuruluşlar. Sosyal güvenlik ve sosyal yardım ile ilgili kurum ve kuruluşlar. Ekonomik nitelikli sosyal kurum ve kuruluşlar. Kültür, sanat ve bilimle ilgili sosyal kuruluşlar. Tüketici hakları ile ilgili kurum ve kuruluşlar. Göçmen, sığınmacı ve soydaşlarla ilgili kurum ve kuruluşlar. Çevre ile ilgili kurum ve kuruluşlar. Spor ile ilgili kurum, kuruluş ve tesisler. Uluslararası sosyal kuruluşlar. Sosyal içerikli dernekler ve vakıflar.

Sosyal Ankara’nın basımına parasal destek veren zamanın Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen diyor ki:

Başkent Ankara Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra hızlı bir gelişim gösterdi. Pek çok kimliğiyle ön plana çıktı. Politikanın merkezi, bürokrasi kenti, ticaret sanayi kenti… Ankara kültürel ve sanatsal açıdan da giderek gelişiyor. Ancak bugüne kadar kimse, Ankara’nın sosyal kimliğini yeterince gündeme getirmedi. SABEV çalışanları, Ankara’nın sosyal kimliğini ve sosyal kurumlaşma dokusunu ortaya çıkaracak bir çalışmayı başardılar. Zor, zahmetli ama başarılı bir çalışma. Bu kitapla, Ankara, Cumhuriyet’in kuruluşunun ve başkent oluşunun 75. yılında yeni, çağdaş ve insancıl kimliğiyle karşımıza çıkıyor: sosyal kimliğiyle…  Ankara yalnızca politikanın yuvası, bilim kenti, sanayi merkezi değildir. Aynı zamanda sosyal bir kenttir. Çankaya Belediyesi olarak bu güzel girişime destek olmaktan mutluyuz. Gönlümüz ister ki Ankara’nın sosyal çehresinin hızla gelişmesi gibi elinizdeki kitap da gelişsin, yenilensin ve Ankara’nın bir sosyal kimlik belgesi olsun. Kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere Teşekkür ediyorum.

Doğan TAŞDELEN
Çankaya Belediye Başkanı

Yıl: 1998
SABEV Yayınları: 2
Genel Dizi: 1

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
25 TL

Zeka Özürlü Çocukların Yetiştirilmesi

M. Veysi OYMAK

Yazarının özlü deyişiyle en onulmaz özür toplumsal aymazlıktır. Zeka özürü gerek mahiyeti gerekse sonuçları itibariyle çok önemli toplumsal bir olgudur. Bu kitapta, bir taraftan belli kavramlara netlik getirilmeye çalışılırken diğer taraftan bu tür özürlü çocukların yetiştirilmelerinin aile ve toplum açısından önemi vurgulanmakta ve bu alanda verilmesi gereken eğitim ve öğretime temel olacak olan programlara da örnekler verilmektedir.

Özürlü çocuğu olan ailelerin çocuklarını tanımaları, anlamaları, onlara nasıl yaklaşmaları ve davranmaları, nasıl eğitmeleri gerektiği konularında donanımlı oldukları söylenemez. Bu beklenmemelidir de. Çocuğu bilinçli olarak tanımak, onun yaklaşım ve davranış biçimini anlamak ancak ana babanın eğitimiyle söz konusu olabilir. Türkiye’de bu alanda çalışan eğitim kurumları ve hizmet kuruluşları da, bu konuda yazılmış kitaplar da yetersizdir. Özürlü çocuğu olan aileler, bilinçli bir yaklaşım ve iletişimle, çocuklarının, sosyal anlamda, görülen ve beklenenden çok daha hızlı geliştiğini, çok daha kolay anlaşabildiklerini ve çok daha iyi eğitilmiş olduklarını gördükleri zaman, bu, ailenin mutluluğunu da arttıracaktır. M. Veysi Oymak’ın elinizdeki kitabı bu amaca hizmet için hazırlanmıştır.

Yıl: 1997 (1. Baskı) – 1998 (2. Baskı)
SABEV Yayınları: 1
Sosyal Çalışma Dizisi: 1

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
20 TL

SABEV YAYINI OLMAYANLAR

8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi Türkiye’de Sosyal Politikanın Dönüşümü: Yerelleşme ve Sosyal Hizmetler

Doç. Dr. Arzu İçağasıoğlu Çoban SHU Bülent Karakuş SHU Abidin Özdemir Dr. Melek Zubaroğlu Yanardağ Arş. Gör. Mehmet Can Aktan (Yayına hazırlayanlar)

15-16 Nisan 2016, Ankara
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, Ankara

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
35 TL

SABEM 
DERGİLERİ
 (1995-1999)

Türkiye’de sosyal çalışmanın (mesleğin) ve sosyal hizmetlerin (mesleğin etkinlik alanlarının) yakın tarihini merak edenler için belge niteliğinde dergiler
BİR DÖNEMİN KESİTİ

İlk sayıdan son sayıya mavi parlak tek cilt
(Sosyal çalışma ve sosyal hizmetler alanında dört yıl çıkan dergi)
Bir dönemin yansıması…
Bir dönemin yazılı belgesi.
Mavi parlak cilt…

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
70 TL

TRANSAKSİYONEL ANALİZ YAKLAŞIMI VE SOSYAL HİZMETLERDE KULLANIMI

Prof. Dr. Nihal Turan, Doç. Dr. Nurdan Duman (bugün Prof.) kitabın dağıtım ve satış hakkını SABEV’e vermişlerdir. Kitapta TA kuramının açıklanmasıyla birlikte psikolojik oyunlar ve çeşitleri uygulama örneğiyle birlikte verilmekte, evlilik yaşamında sorun çözmeden çocuk, genç, suçlu çocuk, koruyucu ailelerde sorun çözmeye, sağlık ve sosyal hizmet kuruluşlarından ana çocuk sağlığı alanındaki çalışmalara kadar farklı sosyal hizmet alanlarında TA uygulamaları bu alanda kullanılan diğer kuramsal yaklaşımlarla karşılaştırmalı olarak anlatılmaktadır. İsteyene kitap yazarlarından imzalı gönderilir.

Tek alımlarda PTT ödeme alıcıya aittir.

Ederi
Perakende / Toptan Satış Fiyatı
20 TL

Sosyal Hizmet Sempozyumu’98 – Kentleşme Sürecinde Sosyal Hizmet

Ümit ONAT (Ed.)

Sosyal Hizmet Sempozyumu’98 – Kentleşme Sürecinde Sosyal Hizmet – 5-7 Kasım 1998
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını, Ankara
2002

[:]