Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar

Tema 1: Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar Olgusuna Genel Bakış Bu temada, suça sürüklenen ve mağdur oçocuklar olgusuna genel manada bir giriş yapılmış olup, suça sürüklenen ve mağdur çocuklar olgusunun çeşitli meslek grupları tarafından nasıl algılandığı, çeşitli kurum ve kuruluşların bu olguya genel yaklaşımları ile bu alanda yapılan öncü çalışmalar ele alımıştır.

Sorunun iyi tanımlanmasının çözüm bulmayı kolaylaştıracağı düşüncesinden hareketle, ilk temada işlenen konular büyük önem arz etmektedir. Tema 2: Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar Olgusuna Psikolojik ve Sosyolojik Yaklaşımlar Bu temada, suça sürüklenen ve mağdur çocuklar olgusu üzerine geliştirilen psikolojik ve sosyolojik yaklaşımlar ele alınmıştır. Bu tema ile suça sürüklenen çocuk olgusunun toplumsal boyutu da göz önüne alındığında, çocuk olgusunun toplumsal boyutu da önüne alındığında, çocuğu suça iten psikolojik, sosyal ve çevresel nedenlerin daha iyi anlaşılabilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Bu temada, suça sürüklenen, risk altında bulunan ve mağdur edilmiş çocuklar konusunda alanda yapılmış çalışmaların çıktıları okuyucular ile paylaşılmıştır.

Tema 3: Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar Olgusuna Yargısal ve Kolluk Yaklaşımları Bu temada, suça sürüklenen çocuklar hakkında Türkiye’de ve yurt dışında kolluk ve yargının başvurduğu uygulamalar, çeşitli yasal yaptırımlar ve bu çocukların tekrar topluma kazandırılmaları için yardı ve kolluğun başvurduğu farklı uygulamalar ele alınmıştır. Ayrıca, suça sürüklenen ve mağdur çocukların yargı ve kolluk sisteminde ne tür işlemlere tabi tutuldukları, konuyla ilgili olduğu düşünülen yeni yasa uygulamaları ve bu konunun farklı disiplinlerce değerlendirilmesi gibi hususlar da ele alınmıştır. Tema 4: Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar Olgusuna Çözümsel Yaklaşımlar Bu temaya kadar farklı açılardan ele alındığı düşünülen suça sürüklenen ve mağdur çocuklar olgusu üzerine geliştirilen çeşitli çözüm önerileri bu temada detaylı olarak ele alınmıştır. Suça sürüklenen ve mağdur çocuklar olgusu üzerine bu temada detaylı olarak ele alınmıştır. Suça sürüklenen ve mağdur çocuklar olgusu üzerine şimdiye kadar yapılan uygulamaların ne tür sonuçlar verdiği ve gelecekte de hangi uygulamaların hayata geçirilmesinin faydalı olabileceği gibi temel hususlar da bu temada değerlendirilmiştir.

Yazar :Kolektif
Sayfa Sayısı : 432
Basım Tarihi : 2011-12
Kapak Türü : Ciltsiz
Kağıt Türü : 2. Hamur
Dili : Türkçe