ANDİZİN (KRONOLOJİ) YÖNERGESİ

 1. Doğru tarihleri (gün/ay/yıl ya da bunlardan birini) doğru olarak bilenler bu sayfadaki katkı kaydına ya da sabev@sabev.org.tr adresine adları ve iletişim bilgileriyle birlikte yazarlarsa eksikleri hızla tamamlamış oluruz.
 2. Bu kronolojiyle, öznel bir değerlendirme olduğu düşünülen sadece önemli olayların yazılması anlayışı değil, en ayrıntı bilginin bile kayda geçirilmesi anlayışı benimsenmektedir. Bu nedenle kronolojiye girmesini uygun bulduğunuz (ve kendinizle de ilgili) her şeyin kaydını önerebilirsiniz. Bu çalışmada olayın size göre değerinden çok Türkiye sosyal hizmet tarihinde damlayan her damlanın kayda geçirilmesi anlayışı benimsenmektedir. Önemsiz olanlarını bize gerek yok, zaman kendi içinde zaten eleyecektir.
 3. Gün ay ve yılın ayrı ayrı yazılması tarihleri gününe kadar bulunup yayınlanmasının önemi açısından uygun bulunmuştur. Bulunamayan gün ve aylara da ulaşılması arzu edilmektedir.
 4. Kronolojide yanlış ve eksik bulduğunuz ya da daha düzenli yazılmasını istediğiniz, ayrıca eklenmesini istediğiniz her noktayı/konuyu belirtebilirsiniz. Değerlendirmeler kronolojiyi geliştirecektir.
 5. Bilgiler gerek telefonla gerek yazıyla (e’li ve e’siz postayla) gerek bu kronoloji sayfasında oluşturulan kayıt yöntemiyle alınır. Bilgileri dizine almada üç kural kullanılır: (a) Ciddi bilgi mi? (b) Sosyal hizmet ve sosyal çalışma konuları kapsamında mı? (c) Doğru bilgi mi?
 6. SHUDER Başkanlarının tamamı göreve geldikleri tarihle birlikte yazılmalı.
 7. Sosyal hizmet alanında kurulan tüm diğer dernekler, vakıflar yazılmalı.
 8. Yapılan araştırma görevlisi sınavları tarihleriyle yazılmalı. Sınavı kazananlar yazılmalı.
 9. Sosyal Hizmet Bölümlerinin kontenjanları ve kontenjanlardaki değişiklikler yıllara göre yazılmalı.
 10. Tüm öğretim elemanlarının başlama bitirme tarihleri yazılmalı.
 11. Türkiye’den görevli olarak yurtdışına giden ilk sosyal hizmet mütehassısı ve akademisyeni ve SHA bünyesinde tüm yurtdışına gidenler gittikleri ülke, kurum ya da kuruluş ve kalış süresiyle birlikte yazılmalı.
 12. Kurulan önlisans ve lisans tüm SH bölüm ve programlarının kuruldukları tarihler, kontenjanları ve öğrenci almaya başladıkları tarihler yazılmalı.
 13. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında uzman yardımcılığı statüsü ne zaman ve hangi yasayla başlatıldı? İlk kimler hangi bakanlıkta sosyal hizmet alanında uzman yardımcısı oldu, bulunup yazılmalı.
 14. Kronoloji bilgisi yollayanların adları, eğer o bilgi kaynak göstermeyi gerekli kılacak bir bilgiyse, yollayandan izin alarak kaynak olarak koyulabilir.
 15. 6. Maddenin o bilgiyle ilgili kişinin/lerin bilgi vermemesi ya da kendilerine ulaşılamaması nedeniyle başkasından gelmesi olumlu bir katkı olsa da her gelen kronolojik bilginin, kişinin kendisi tarafından yalanlanması tehlikesine dayanarak, ilk el kişisinden gelmesi, tercih edilir. Bu bilgi diğerinin önüne geçer.
 16. Kronolojiye katkı yapanlar isterlerse adları kayda ve listeye alınacak, istemezlerse gizli tutulacaktır.
 17. Kaynak göstermek etiktir. Andizindeki bilgiler biryerde kullanılmak isteniyorsa kaynak gösterilmesi rica olunur. Kaynak göstermek için önerilen yöntem: Tomanbay, İlhan; Oğuzhan Zengin, 2023. Türkiye’de Sosyal Hizmetler ve Sosyal Çalışma Andizini/Kronolojisi. www.sabev.org.tr (Erişim: ?? ?? ????). Tabii kullanılan yazım kurallarına uygun farklı gösterimler de olabilir. Teşekkür ederiz.
 18. Görüş, düşünce, öneri, bilgi, belge, paylaşım için: sabev@sabev.org.tr ve oguzhanzengin@karabuk.edu.tr adreslerine yazılabilir. İlhan Tomanbay ve Oğuzhan Zengin’le doğrudan bağlantı kurulabilir.